Saturday, July 25, 2009

İNGİLİZCE-YABANCI BİR DİL ÖĞRENMEK GENEL KÜLTÜRÜNÜZÜ OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEKİLDE GELİŞTİRİR (75)
Uzun bir zaman önce, biraz daha gençken, bir programa konuk olarak Radyo Klas’a davet edilmiştim. (O sıralar yandaki resimdeki gibiydim) Programın başlamasını beklerken, genç bir radyo programcısı bana yaklaştı ve mesleğimin ne olduğunu sordu. Ben de İngilizce öğretmeni olduğumu söyledim. O anda bu genç radyocunun ağzı şaşkınlıkla açıldı ve şöyle dedi: “Yahu hocam siz İngilizce öğretmenleri ne kadar kültürlü insanlarsınız ya!” Ben bu tepki karşısında gülmemek için kendimi tutmaya çalışırken, ekleme de yaptı: “Millet size hasta oluyor ya!” (Blogların ciddiyeti açısından, bu son cümleyi biraz değiştirdim!)
İngilizce-yabancı dil öğretmenlerinin genel kültürlerinin geniş olduğu doğrudur ve bir yandan da bu kaçınılmaz bir durumdur. Çünkü yabancı bir dili öğrenirken, o dilde kitaplar okursunuz, filmler seyredersiniz, seminerler veya hikâyeler dinlersiniz ve bütün bu şeylerin birer içeriği olduğu için sürekli bilgilenirsiniz. Çünkü her metnin, kitabın, filmin ve benzeri bir malzemenin bir konusu, bir tezi veya anlattığı bir olay vardır. Çünkü dil, bir mesajı bir olayı vs anlatmak için kullanılır. Dolayısıyla, yabancı bir dili öğrenmek veya öğrenmek için bir kitabı okurken, aynı zamanda, bilimsel, sosyal veya başka bir alanda da bilgileniyor olursunuz. Başka bir tabirle, İngilizcenizi geliştirirken, genel kültürünüz de gelişir. Bu durum, sadece yabancı dil öğretmenleri için değil, yabancı dil öğrenen herkes için geçerlidir.

Özellikle son yıllarda, yabancı dil öğretim kitapları da ilgi çekici bilgilerle dopdolu bir şekilde hazırlanmaktadırlar. Bu kitaplar, özellikle elementary-başlangıç düzeyinden sonra daha da ilginç konuların ele alındığı okuma parçaları, diyaloglar vs ile dopdoludurlar. Bu tür kitaplarda yer verilen istatistikler, araştırmalar vs gibi konular sağlam kaynaklardan alınmaktadır ve güvenilirlerdir.

Ben de bir İngilizce Öğretmeni olarak ders kitaplarından çok şey öğrenirim. Mesela geçen gün face2face intermediate kitabında bir istatistik okudum: Evli olmanın insanların daha mutlu olmalarını ve daha uzun yaşamalarını sağlayan etkenlerden birisi olduğu belirtilmişti. Yalnız burada ilginç de bir not düşülmüş: İnsanın daha mutlu olmasında ve daha uzun yaşamasında etkili olan şey, birlikte yaşamak değil, hukukî anlamda evli olmakmış! Yani iki insanın 5 yıl birlikte yaşamasıyla 5 yıl evli olmaları aynı anlama gelmiyormuş!
Yabancı dil öğrenirken, diğer ülkeler, kültürler ve medeniyetler hakkında çok şey öğrenirsiniz. Hatta kendinize ayrıca bir uzmanlık alanı seçerseniz, genel metinler okumakla birlikte, bazı konulara özellikle ağırlık verirseniz, sadece yabancı bir dili öğrenmiş olmakla kalmaz, aynı zamanda bazı konularda uzmanlaşmış da olursunuz.
Dolayısıyla İngilizce öğrenmek isteyenlere dokuman, film vs verirken veya tavsiye derken, onların ilgilendikleri alanları özellikle sorarım. Çünkü içerikle ilgilenen bir öğrenci, İngilizcesini daha rahat ilerletir. Yani bir filmden, metinden veya başka türlü bir dokumandan, genel kültür veya uzmanlık alanıyla ilgi olarak bir şeyler öğrenmek öğrenci için önemli bir değer anlamına gelir.

Her ilişkiyi anlamlandıran temel değerlerdir. Bununla birlikte katma değer dediğimiz, ilişkinin ana temeli olmayan, ama onu zenginleştiren bazı değerler vardır. Mesela İngilizce öğrenirken genel kültürünüzün genişletilebilmesi de bu katma değerlerden birisidir. Aslında bu durum bir katma değerden daha fazlasıdır.

İngilizce öğrenirken, gerçekten öğrenmeye, iletişim kurmaya ve sadece İngilizce kalıplarla veya gramerle değil, metnin sunduğu içerikle de ilgilenmeye çalışınız. Böyle bir çalışma sistemi uygulayan kişilerin daha keyifli ve geliştirici bir İngilizce öğrenim süreci yaşadıklarını gözlemliyorum.
 -----------------
-------------------------

SAVAŞ ŞENEL KİTAPLARI

AZ ACILI VE KALICI İNGİLİZCE-YABANCI DİL ÖĞRENMEK İÇİN PÜF NOKTALARI

Kitabın Tanıtım Videosu
Kitabın Tanıtım Yazısı
Kitabın Facebook sayfası
Kitabı buradan satın alabilirsiniz: Kitapyurdu.com(Kitabı İmzalı Edinmek İsterseniz Bize Yazınız: savassenel@gmail.com)

ÇAY SAATİ İÇİN HAFİF YAZILAR


(Kitabı İmzalı Edinmek İsterseniz Bize Yazınız: savassenel@gmail.com)

(Kitabı İmzalı Edinmek İsterseniz Bize Yazınız: savassenel@gmail.com)

-------------------

No comments:

Post a Comment