Tuesday, January 15, 2008

SADECE MESLEKÎ VE TEKNİK METİNLER OKUMAK VEYA DİNLEMEK YABANCI DİLİNİZİ GELİŞTİRİR Mİ? (54)Yabancı dil ve özellikle İngilizce konusunda benden fikir alan kişilerden sıkça duyduğum bir şikâyeti sizinle de paylaşmak istiyorum: Bu şikâyet, aslında her gün İngilizce ile iç-içe oldukları hâlde, İngilizce konuşamamaları veya yazamamalarıdır.

Bu şikâyeti duyduğum zaman, onlara, cevabını tahmin ettiğim hâlde: “İngilizce ile içli-dışlı olmaktan neyi kastediyorsunuz?” sorusunu sorarım. Bana, her gün İngilizce yazışmalar veya İngilizce telefon görüşmeleri yaptıklarını söylerler. Tabii ki bir sonraki sorum da şu oluyor: “Bu yazışmaların veya telefon görüşmelerinin konuları nelerdir?” Gelen cevaplardan, üzerinde durdukları konuların sosyal hayatla değil, daha çok teknik ve meslekî konularla ilgili olduğunu anlıyorum. Bu tür şeyleri konuşmak, bazı terimlerin tekrarından başka bir şey olmadığından, genel anlamda İngilizcenin gelişmesini sağlamamaktadır. Başka bir deyişle, teknik terimleri veya belirli bir iş alanıyla ilgili İngilizce terimleri bilmek, kişinin, sosyal hayatla ilgili konuları içeren İngilizce metinleri veya konuşmaları anlayabilmelerini veya o konularla ilgili olarak konuşabilmelerini sağlamamaktadır ve sağlayamaz da.

Bir kişi felsefeci, sosyal bilimci, turizmci veya benzeri bir alandaysa, işiyle ilgili olarak kullandığı İngilizce sosyal işlevleri de yerine getirebilecek seviyede ve türde olabilir. Çünkü bunlar sosyal ve hayatla iç içe olan branşlardır. Ama kişi mühendis, eczacı, ithalat yazışmaları yapan birisi vs ise, o kişinin kullandığı İngilizce sadece meslekî terimlerden oluşur. Başka bir deyişle, kullandığı dil kısıtlı bir terimler topluluğudur ve aslında kişi “dijital” bir dil kullanmaktadır.

“Dijital dil” demek, içinde işitsel, dokunsal (dokunsal, kinetik vs) kelimelerin yani zarf, sıfat gibi kelime türlerinin geçmediği ve tasvirlerin yer almadığı yazılar veya konuşmalardır. Bu tür metinleri okumak veya konuşmaları dinlemek, yabancı dil bilginizin belli bir alanda gelişmesini sağlar, ama bu dili kullanarak sosyalleşemezsiniz. Bu da şaşırtıcı değildir.

Peki bu durumda ne yapmak gerekir? Yapılması gereken şey, yabancı dilde yazılmış hikâyeler, romanlar, biyografiler, röportajlar gibi metinler okumak veya bu tür sesli dokumanlar, radyo programları vs dinlemektir.

Bütün gün belli alanlarda İngilizce yazışmak veya konuşmak zorunda olsanız da, gün içindeki boşluklarda ve çalışma saatleri dışında sosyal hayata dair metinler okumalı veya sesli dokumanlar dinlemelisiniz. Bir kişinin sözgelimi oyuncak ithalatıyla ilgili konuları İngilizce konuşabilmesi bir avantajdır ama bu konuyla ilgili terimler, sizin sosyal hayatla ilgili konuları dile getirmeniz için yeterli değildir. İşadamları veya işkadınları, ortak çalışmalar yaptıkları kişilerle, ofis dışında bir araya gelmekte ve sosyal konuları da paylaşmaktadırlar ve bu insan tabiatının bir parçasıdır.

Bu sebeple benimle temasa geçen ve İngilizcesini geliştirmek isteyen herkese, dijital metinleri dinleyerek veya okuyarak ne anadillerini ne de yabancı dillerini geliştiremeyeceklerini anlatıyorum. Anadilimizden örnek vermek gerekirse, yabancı bir dostunuz sizden Türkçeyi nasıl geliştirebileceğini sorduğunda, herhalde ona sürekli olarak elektronik aletlerin kullanma kılavuzlarını okumayı önermezdiniz. Evet birkaç klavuz okumak da Türkçenin gelişimine katkıda bulunabilir, ama uzun vadede güzel bir Türkçeye sahip olmak istiyorsa, ünlü Türk hikâyecilerinin eserlerini okumasını önerirdiniz. Yabancı bir dili geliştirirken yapılması gereken şey de budur. Teknik veya meslekî metinler de İngilizcenize katkıda bulunsalar bile, İngilizcenizi geliştirmek konusunda sizi sürekli olarak besleyemezler.

Elbette yabancı dil öğrenirken hemen orijinal metinler dinleyemeyebilir veya okuyamayabilirsiniz. Ama düzeylendirilmiş ve içlerinde dijital bir dil değil canlı bir dil kullanılan hikâye kitaplarını okuyabilir veya bunların ses dosyalarını dinleyebilirsiniz. Özellikle ses dosyaları meşgul bir hayat süren kent insanını için her yerde kullanılabilecek araçlardır.

-------------------------

SAVAŞ ŞENEL KİTAPLARI

AZ ACILI VE KALICI İNGİLİZCE-YABANCI DİL ÖĞRENMEK İÇİN PÜF NOKTALARI

Kitabın Tanıtım Videosu
Kitabın Tanıtım Yazısı
Kitabın Facebook sayfası
Kitabı buradan satın alabilirsiniz: Kitapyurdu.com(Kitabı İmzalı Edinmek İsterseniz Bize Yazınız: savassenel@gmail.com)

ÇAY SAATİ İÇİN HAFİF YAZILAR


(Kitabı İmzalı Edinmek İsterseniz Bize Yazınız: savassenel@gmail.com)

(Kitabı İmzalı Edinmek İsterseniz Bize Yazınız: savassenel@gmail.com)

-------------------

No comments:

Post a Comment